CHP Energia Sp. z o.o. jest firmą, która w swojej strategii zakłada budowę biogazowni i zintegrowanej z nią wytwórni paliwa stałego z biomasy w postaci granulatu pellets oraz wytwarzanie w kogeneracji zielonej energii elektrycznej. Wyprodukowana nadwyżka energii cieplnej zostanie wykorzystana do wysuszenia biomasy pozostałej z substratu pofermentacyjnego celem przystosowania do peletyzacji. Istnieje możliwość wytworzenia granulatu opałowego na potrzeby grzewcze jak również alternatywnie linia technologiczna może być użyta do produkcji suszu z zielonek jako doskonałej paszy dla zwierząt.


Misją firmy jest:

  • Produkcja ekologicznej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
  • Redukcja emisji CO2 w celu ochrony atmosfery.
  • Zagospodarowanie nadwyżki produkcji roślinnej w postaci kiszonki kukurydzy i traw co będzie korzystne dla stymulacji produkcji rolnej regionu.
  • Umożliwienie utrzymania zanikającej struktury rodzinnych gospodarstw rolnych o małym areale, a tym samym utrzymanie miejsc pracy i stabilnych dochodów ich właścicieli.
  • Zwiększenie przychodów gminy i jej mieszkańców poprzez powstanie nowych miejsc pracy i nowych firm zewnętrznych do obsługi całego procesu technologicznego.


Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński